1. Generelt

 • 1.2 Denne politik om behandling af personoplysninger
  (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Enegaarde udlejning I/S
  (“Airbingo”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • 1.3 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til
  os, eller som vi indsamler via Airbingos hjemmeside, www.airbingo.dk
  (“Hjemmesiden”)
 • 1.4 Airbingo er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til
  Airbingo kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

 • 2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninge 
  om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
  • 2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, samt vise dig relevante tilbud.
  • 2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 • 2.2 Oplysninger du selv afgiver
  • 2.1 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, tlf.nr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget.
   • 2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de varer, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
   • 2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 • 2.3 Nyhedsbrev
  Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, tlf.nr, samt alder.
  • 2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
  • 2.3.1 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 • 2.4 Medlemsskab
  Når du opretter dig som medlem, bliver du bedt om at oplyse fx navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, tlf.nr., dine præferencer og interesser m.m. Udover navn, adresse, fødselsdato og e-mailadresse vælger du selv, hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab såsom medlemsfordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.
  • 2.4.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende servicemails samt markedsføring via. nyhedsmail og foretage målrettet markedsføring.
  • 2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. Modtagere af personoplysninger

 • 3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker kan videregives til Airbingos samarbejdspartnere, som f.eks. mad-og kioskboder.
 • 3.2 Eksterne samarbejdspartnere
  Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve, udsendelse af spørgeskemaer, analyser af websitetrafik, splittest af indhold på hjemmesiden, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • 3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
  • 3.3.1 Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https:// www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  • 3.3.2 Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https:// www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Dine rettigheder

 • 4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
 • 4.2 Indsigtsretten
  • 4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
  • 4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til air@themail.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 • 4.3 Retten til berigtigelse
  • 4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  • 4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores medlemsskab, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
 • 4.4 Retten til sletning
  • 4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 • 4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
  • 4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 • 4.6 Retten til dataportabilitet
  • 4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • 4.7 Retten til indsigelse
  • 4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
  • 4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
 • 4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
  • 4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på air@themail.dk.
  • 4.8.2 Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke til cookies, der ikke er nødvendige for hjemmesidens funktionalitet via.
  • https://www.airbingo.dk/cookies
  • 4.8.3 Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke til nyhedsemail ved at vælge ”ubsubscribe” i bunden af emails eller kontakte os på air@themail.dk
  • 4.8.4 Det er ikke muligt at tilbagekalde samtykke ift. Nødvendige service emails ifb. dit medlemsskab hos Airbingo. Vi anvender servicemails til at varsle omkring ændringer i dit medlemskab.
 • 4.9 Retten til at klage
  • 4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

 • 5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 1 år.
 • 5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 • 5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 • 5.4 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med dit medlemsskab jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år, b) såfremt du opsiger (suspenderer) dit medlemskab til vores abonnement og det ikke genaktiveres indenfor de næste 5 år, eller c) såfremt du framelder dig dit medlemskab til vores abonnement.

6. Sikkerhed

 • 6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 • 6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

 • 7.1 Enegaarde udlejning I/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
 • 7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

  Enegaarde udlejning I/S
  Adr: Enegaarde By 12,4720 Præstø. CVR: 37504017
  Mail: air@themail.dk
  Tlf: 52 303 303

8. Ændringer i persondatapolitikken

 • 8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.
 • 8.2 Hvis du har tilmeldt dig vores medlemskab, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.
 • 8.3 Persondatapolitik ved Airbingo er senest opdateret d. 05.06.2020.